Panorama

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Panorama, Barendsz & Van Noordt, 1990, was één van de geselecteerde werken voor een project van Stroom, Haags Centrum voor Beeldende Kunst, waarin elf kunstenaars in dialoog met het Panorama Mesdag op verschillende locaties in Den Haag hun visie op een hedendaags panorama toonden. Waar het 19de-eeuwse panorama zijn bestaansvoorwaarde ontleent aan het centraal perspectief, is dit ‘midden’ in de installatie van Barendsz & Van Noordt ontoegankelijk. Afhankelijk van de positie van de toeschouwer vermengen de teksten op het transparante panorama zich met de omgeving waardoor de grenzen tussen beeld, beeldtaal en taal vervagen.

(English translation will be available soon)